Vi som redan tränar vill träna mer under 2014

Svenska Dagbladet rapporterade för en dryg vecka sedan i en kort men intressant artikel att vi som redan tränar planerar att träna mer under 2014. Det är Friskis & Svettis som låtit Yougov genomföra en enkät där hela 31 procent av de tillfrågade svarar att de kommer att öka sin träning. Och på SATS visar statistiken att det genomsnittliga antalet pass per medlem har ökat under 2013. Detta är inga nyheter för Svenskt kvalitetsindex som redan i våras gjorde en omfattande marknadsundersökning bland alla gymkedjor i Sverige. Den visade samma resultat: träningen ökar.

Men precis som i Svenska Dagbladets artikel från i våras som jag skrivit om här, visar Folkhälsoinstitutets folkhälsoenkät för 2012 att svenskarnas fysiska aktivitet som helhet står i princip stilla. Soffliggarna blir alltså kvar i soffan och de träningsbitna trappar upp. Det ska bli intressant att ta del av Folkhälsoinstitutets folkhälsoenkät för 2013 när den väl kommer.