Här är de bästa och sämsta gymmen enligt folket

Svenskt Kvalitetsindex lät nyligen göra en marknadsundersökning kring kundrelationen till träningscentren bland 1081 gymbesökare i Sverige. I undersökningen mäts image, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet och prisvärdhet på en skala om maximalt 100 poäng. Ju högre poäng desto bättre anser kunderna att träningscentren uppfyller dessa kriterier.

Kundernas betyg

 1. IKSU – 78,1
 2. Friskis & Svettis – 75,9
 3. Övriga aktörer – 75,9
 4. Actic – 72,1
 5. Branschen – 71,8
 6. Nordic Wellness (Sportlife) – 70,8
 7. Fitness24seven – 69,5
 8. SATS – 68,5

Källa: Svenskt Kvalitetsindex

Enligt Svenska Dagbladet, som sammanfattar undersökningen här, ligger SATS i botten eftersom deras kunder har de högsta förväntningarna medan träningskedjan inte lyckas leva upp till dem p.g.a. höga nivåer av klagomål på städning och bristen på olika former av medlemskap. Därmed är prisvärdheten väldigt låg eftersom SATS har de dyraste medlemskapen på marknaden. Både på SATS och Fitness24seven upplever medlemmarna att det är för trångt och för mycket folk på gymmen. Andra negativa egenskaper bland gymkedjorna i botten är bl.a. långa bindningstider och fel på utrustning.

De toppnoterade kedjorna i undersökningen, Friskis & Svettis, Actic och en rad mindre aktörer, anses enligt medlemmarna ha kompetenta instruktörer, ett stort utbud av träningsformer och god tillgänglighet. På Friskis & Svettis och IKSU anser medlemmarna att de får mycket träning för pengarna.

 

SKI’s pressrelease i helhet:

 • IKSU och Friskis & Svettis i toppen
  IKSU och Friskis & Svettis ligger i topp vad gäller nöjdhet och lojalitet. Kunderna upplever hög kvalitet i både tjänster och service – särskilt gott betyg får träningsutbudet och tillgängligheten.
 • Bilden av träningscentren varierar
  Friskis & Svettis förknippas i hög grad med ”gympa” och ”folkligt” medan IKSU:s kunder lyfter upp ”träningsutbud”, ”stort” och ”sport”. Fitness24Sevens kunder lyfter fram ”Billigt” och ”tillgänglighet”.
 • Utbudet av medlemskap – ett förbättringsområde
  Utbudet av olika typer av medlemskap är något som branschen generellt kan bli bättre på. Här önskar kunderna en större flexibilitet.
 • Utmaningen för SATS ligger i att skapa valuta för pengarna.
  SATS akilleshäl är prisvärdet – kunderna upplever att de inte får tillräckligt med valuta för pengarna. Sedan toppnoteringen 2011 har SATS tappat i nöjdhet med 4,5 enhet och är tillsammans med Fitness24Seven enda aktörerna med ett betyg under 70.
 • Överbelagda gym ett stort problem
  Det är tydligt att de träningscenter som har en dålig balans mellan antal tränande personer och anläggningens kapacitet har avsevärt mindre nöjda medlemmar. I genomsnitt upplever 4 av 10 kunder till SATS och Fitness24seven att det är för mycket folk på träningscentret. Nyckeln till framgång är att inte enbart fokusera på nya kunder utan att även ta hand om de gamla.
 • Mer än var tionde kund klagar på sitt träningscenter
  Mer än var tionde kund har klagat på sitt träningscenter. Klagomålen rör främst bristande renlighet i anläggningen och fel på utrustningen – men även strul med betalningar väcker kundernas vrede. Klagomålshanteringen får mycket dåliga omdömen.
 • Kunderna är omedvetna om sitt träningscenters antidoping policy
  Över hälften av kunderna vet inte om deras träningscenter har en antidoping policy. Att träningscentren arbetar aktivt mot användning av doping får generellt låga betyg i undersökningen.