Workout eller Workin?

Hjulen snurrar allt snabbare i ett samhälle som strävar efter effektivitet och snabba resultat. Vår träning pekar åt samma håll. Forskningen fokuserar på att leta fram de effektivaste träningsmetoderna på kortast tid och träningsbranschen är inte sen att konceptualisera och paketera de nya upptäckterna. Nu är det populärare än någonsin att intervallträna, nya snabba intensivklasser gör sina intåg på gruppträningsscheman och folks behov av effektiv träningshjälp i form av personlig tränare ökar mer och mer.

Intressant nog har det också i ungefär samma takt blivit tydligare hur en motsatt effekt vuxit sig allt starkare. Aldrig förr har det varit så trendigt med lugnare träningsformer som olika slags yoga, pilates, body balance, meditation m.m. Exempelvis har SATS utvecklat nya spännande koncept som Hot Mojo, Organic Bodywork och Trigger Point. Workout har blivit workin. Många vill sänka tempot, lyssna på kroppen, finna lugnet och kroppskontrollen, långt bort från vardagsstressen och kanske också som fristad skyddad från den resultatinriktade träningshysterin. Här står sinnena och själen i fokus.

Mina tankar rör sig kring hur utvecklingen kommer att fortsätta. Jag ser att trenden pekar åt extremer; det intensiva blir intensivare och det lugnare blir lugnare. Men vad dessa båda grenar har gemensamt är väl ändå att de ska effektivisera vår utveckling, oavsett hur jag eller du nu definierar vår utveckling. Definitionen känns väldigt individuell vilket jag verkligen gillar. Men kommer det finnas plats för ”vanlig” träning med medelhög intensitet, den som är vare sig lugn eller intensiv, eller speciellt effektiv för den delen heller, i framtiden?

Vad tror du?